14:59 - 19 april 2014
Trafik och Service
  • Lastbil tippade vid Tönnebro
  • Kraftig lägenhetsbrand i Söderhamn
  • Singelolycka vid Tönnebrosjön
3 26-9320 – Bollnäs

3 26-9320 – Bollnäs

2 26-5070 – Ljusdal

2 26-5070 – Ljusdal

2 26-5510 – Färila

2 26-5510 – Färila