Motorväg blev motortrafikled

Foto: Daniel Sjöholm
Foto: Daniel Sjöholm
Idag öppnades E4 mellan Enånger och Hudiksvall för trafik. I samma veva som detta miste E4 mellan Söderhamn och Enånger sin status som motorväg. Skyltningen på sträckan har under dagen bytts ut och numer är denna sträcka en motortrafikled.

En motortrafikled är en väg på vilken de för motorvägen särskilda reglerna med undantag av bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet gäller så långt dessa är tillämpliga. De är inte motorvägar, men de kan ha stora likheter med motorvägar och i vissa fall finns inga formella hinder för att förklara dem för motorvägar.

En motortrafikled är ofta, men måste till skillnad från en motorväg inte vara, mötesfri. Enligt FN:s konventioner behöver en motortrafikled inte vara fri från korsningar i samma plan, men i normalfallet är de fria från korsningar i samma plan eller är korsningar i samma plan utformade på ett särskilt trafiksäkert sätt. I Sverige måste en motortrafikled vara fri från korsningar i samma plan.

På en motortrafikled gäller samma regler om högsta tillåtna hastighet som på en väg som inte är motorväg. På senare tid har de flesta 13 meter breda motortrafikleder i Sverige byggts om och fått mitträcken vilket innebär att de blivit mötesfria. På dessa vägar är körbanorna växelvis indelade i 2+1 körbana. Sådana vägar är inte vanliga i andra länder. En motortrafikled är i normalfallet smalare än en motorväg, men inte alltid.

Om Redaktionen

För kontakt angående denna artikel når du redaktionen antingen på telefon 0730440444 eller via hemsidans kontaktformulär.

Läs även...

Söderhamn: Larm om röklukt

Vid kl 01:45 natten mot lördag larmades räddningstjänsten till en fastighet på Kungsgatan i Söderhamn …