Taggar: Tönnebro

Trafikolycka vid Tönnebro

Foto: Daniel Sjöholm

Vid kl 10:30 på måndagen kolliderade på två personbilar på E4 i norrgående riktning strax norr om Tönnebro. Enligt polisen ska ett av fordonen ha fått sladd i samband med en omkörning varpå man kolliderade. Tre personer färdades i de båda fordonen men dessbättre ska ingen av dessa ha skadats fysiskt.

Läs mer »

Körde in i mitträcket

Strax efter kl 16:00 på torsdagen körde en personbil in i mitträcket på E4 strax söder om Tönnebro. Inga personer ska ha skadats i olyckan som orsakat stora problem i framkomligheten för övrig trafik.

Läs mer »

Bilbrand i Tönnebro

Vid kl 13:30 på torsdagen larmades räddningstjänsten i Bergby till en bilbrand på väg 83 vid rondellen intill Tönnebro värdshus. Enligt uppgift ska det ha rört sig om en brand i fordonets motorutrymme. Inga personer skadades i samband med branden.

Läs mer »

Förmodad bilbrand på E4

Foto: Daniel Sjöholm

Strax efter kl 17:00 på måndagen larmades räddningstjänsten i Bergby till en bilbrand på E4 ett par kilometer norr om Tönnebro. En anmälare hade sett ett fordon som stod utmed vägen med kraftig rökutveckling varpå man larmat SOS. När man kom till trakterna runt Norrbränningen hade man inte påträffat något fordon utmed E4. Dock fick man uppgifter om att ett fordon bärgats in på macken vid Tönnebro vilken efter kontroll visade sig vara fordonet med rökutvecklingen. Rökutvecklingen hade orsakats av ett motorhaveri.

Läs mer »

Trafikolycka vid Tönnebro

Räddningstjänsten från Bergby larmades vid 14:30-tiden på onsdagen till en trafikolycka i en av rondellerna vid Tönnebro värdshus. En motorcykel hade kört in i sidan på en personbil varpå motorcyklisten skadat en fot.

Läs mer »

Trafikolycka vid Tönnebro

Vid kl 16:45 på torsdagen inträffade en trafikolycka på E4 strax söder om Tönnebro. Enligt obekräftade uppgifter ska det röra sig om ett fordon som kört in i mitträcket. Inga personer har skadats.

Läs mer »

Trafikolycka vid Tönnebro

Två personbilar kolliderade vid kl 18:15 på E4 cirka tre kilometer norr om Tönnebro. Kollisionen har inträffat i södergående riktning och det ska råda långa köer på platsen. Det går att passera platsen. Inga personer har skadats.

Läs mer »

Singelolycka vid Tönnebro

Foto: Läsarbild

Vid 18-tiden larmades räddningstjänsten i Bergby tillsammans med polis och ambulans till en singelolycka på E4 vid Tönnebro. En personbil som färdades norrut hade fått sladd och kört in i mitträcket. Tre personer färdades i fordonet men ingen av dessa ska ha skadats allvarligt.

Läs mer »

Singelolycka vid Tönnebro

Foto: Daniel Sjöholm

Vid kl 06:00 på söndagsmorgonen larmades polis, räddningstjänsten i Bergby och Söderhamn samt ambulans från Ockelbo och Söderhamn till en singelolycka på E4 vid trafikplats Tönnebro. En norskregistrerad personbil som färdades norrut hade av okänd anledning kör av vägen och in i ett räcke i höjd med avfarten till väg 83 och Tönnebro värdshus. Efter cirka 75 meter blev fordonet stående på hjulen i diket mellan avfarten och E4. En person som färdades i fordonet klarade sig undan helt utan fysiska skador.

Läs mer »

Skogsbrand norr om Tönnebro

Strax före kl 13:00 på tisdagen larmades räddningstjänsten till en skogsbrand vid en avverkningsplats norr om Tönnebro. Gnistor från en skotare hade enligt räddningstjänsten antänt en yta på cirka tio kvadratmeter. Branden var dock släckt vid framkomst varpå man endast behövde ägna sig åt eftersläckning.

Läs mer »