Taggar: Utsläpp

Kustbevakningen sanerar vidare

Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen använder såväl fartyg som flyg för att bekämpa utsläppet av råtallolja utanför Söderhamn. Cirka 800 kubikmeter råtallolja beräknas ha läckt ut i havet från cisternen i Långrör. Enligt Kustbevakningen är utsläppet volymmässigt något större än oljepåslaget utanför Tjörn på västkusten tidigare i höstas.

Läs mer »

Oljeläckagets följder

På onsdagseftermiddagen anordnades en pressträff i förvaltningshuset i Söderhamn med anledning av den olyckan i Långrörshamnen, Sandarne. På plats fanns representanter från Räddningstjänsten, Kustbevakningen och kommunen. Läs mer

Läs mer »

Arbetet i Sandarne fortsätter

Arbetet med att minska miljöpåverkan i samband med oljeläckaget från en cistern i Långrörshamnen fortsätter. Under kvällen kommer arbetet med att kapa bort skyddsplåten runt cisternen för att kunna se hur allvarlig skadad är på själva innerhöljet. Deltidskåren från Söderhamn finns nu på plats för att bevaka själva håltagningen. Enligt räddningstjänstens insatsledare, Per-Ove Johansson, finns det risk att isoleringen mellan ytter och innerplåt fattar eld i samband med att man kapar i plåten. Det är dock liten risk att själva oljan fattar eld. Under kvällen har oljan spritt sig så pass långt ut i skärgården som till Lilljungfrun. I nuläget är vinden gynnsam då den oljan blåser ut mot öppet hav. Under natten, tidiga morgonen, anländer en oljetanker till Långrör för att tömma cisternen på kvarvarande olja. Så fort det ljusnar kommer även Kustbevakningen att börja arbetet med att ta upp oljan ur vattnet.

Läs mer »

Sandarne: Stort oljeutsläpp vid Långrör

Foto: Kustbevakningsflyget

Ett omfattande utsläpp av råtallojla har inträffat vid en depå nära Söderhamn. Uppgifterna om hur mycket olja som runnit ut tyder på att det kan röra sig om mellan 700 och upp till 5000 kubikmeter. I dag på förmiddagen fick räddningstjänsten i Söderhamn samt kustbevakningen larm om att ett större utsläpp av råtallojla inträffat vid en depå i Långrörshamnen i Sandarne utanför Söderhamn.

Läs mer »

Ammoniakutsläpp på Hällåsen

Strax efter kl 04:00 på onsdagsmorgonen åkte räddningstjänsten till Hällåsens vinteranläggning i Söderhamn varifrån man fått ett gaslarm. Med hjälp av anläggningens personal lyckades man lokalisera ett mindre utsläpp av ammoniak vid en axeltätning. Driften av den aktuella anläggningen har slagits av i väntan på reparation.

Läs mer »

Ammoniakutsläpp på ishall

Foto: Roger Nilsson / www.nyhetswebben.se

Strax före kl 09:00 på fredagsmorgonen larmades räddningstjänsten till ett ammoniakutsläpp i Valbo ishall. Räddningstjänst från Gävle, Rörberg och Sandviken åkte till platsen. Enligt inre befäl på Gästrike Räddningstjänst, Lars-Petter Svensson, rörde det sig om ett mindre utsläpp som tätades av räddningstjänstens personal. I samband med utsläppet utrymde man ishallen. Ett intilliggande dagis samt en skola fick order om att hålla sig inomhus tills läckan var tätad.

Läs mer »

Tankbil har läckt frätande syra

Foto: Roger Nilsson / www.nyhetswebben.se

Vid 15-tiden på fredagen larmades polis, ambulans och räddningstjänst till Furuviksvägen mellan väg 76 och Korsnäs där en tankbil läckt frätande Svavelsyra på vägbanan. Räddningstjänsten konstaterade ett utsläpp på cirka 30-40 meter utmed vägen varpå denna stängdes av helt för trafik. Senare upptäcktes även utsläpp av Svavelsyra på väg 76 vid korsningen till Furuviksvägen samt väg 76 vid rondellerna i höjd med Ica Maxi och Biltema i Gävle. Vid 17-tiden var trafiken avstängd från E4, trafikplats Gävle södra ner mot väg 76, Hemstaplan. Även Furuviksvägen var vid 17-tiden fortsatt avstängd.

Läs mer »

Mindre utsläpp på E4

Vid 16-tiden åkte räddningstjänsten till E4 i höjd med Enånger för att sanera ett utsläpp av drivmedel på vägbanan. Utsläppet som var beläget cirka 50 meter söder om korsningen i Enånger omfattade en yta på cirka 0,5 x 30 meter.

Läs mer »

Utsläpp på väg 84

På måndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till väg 84 vid Hovra där ett oljeutsläpp skett på vägbanan. Hydraulolja från en traktor hade hamnat på vägbanan på en par kilometers sträcka. Sandbil rekvirerades till platsen för att sanda den aktuella sträckan.

Läs mer »

Oljeutsläpp på väg 583

Foto: Daniel Sjöholm

Vid kl 08:30 på onsdagsmorgonen larmades räddningstjänsten till väg 583 mellan Sandarne och Ljusne där ett utsläpp av olja skett på vägbanan. När man anlände till platsen hade traktorföraren redan påbörjat sanering. Eftersom traktorföraren även ringt ut annan hjälp och inte var den person som larmat lämnade räddningstjänsten utan åtgärd. Oljan som runnit ut bestod av en mindre mängd växellådsolja.

Läs mer »